Informatik C

Informatik bidrager til hf-uddannelsens overordnede formål ved at styrke de generelle og specifikke kompetencer til at gennemføre en gymnasial uddannelse, valg af videregående uddannelse og fremtidig karriere. Faget styrker den digitale dannelse.

Der arbejdes med eksempler på hvordan virkelighedsnære it-systemer konstrueres. Det kan være konstruktion af computerspil, robotprogrammer, apps til helseformål og programmer til web-butikker. Konstruktion af it-systemer indeholder både design af brugergrænseflade, programmering og afprøvning af it-systemet.
Der arbejdes også med hvilken betydning it-systemer får for samfundet og det enkelte menneske, f.eks når arbejdsprocesser automatiseres, robotter indføres i plejesektoren eller borger-informationer digitaliseres.

Faget indeholder også emnerne it-sikkerhed herunder kryptering af data, arkitektur af netværk, organisering af data i databaser, og Big data.
Arbejdsformen er en vekslen mellem teori og praksis.

Eksamen er en mundtlig prøve på grundlag af en opgave, hvor der er udviklet et it-system eller dele af et it-system. Der give 24 timers forberedelse.

Bekendtgørelse

Undervisningsmaterialer

Undervisningsbeskrivelser