Fastholdelse og fravær

Overtrædelse af skolens tilstedeværelseskrav vil betyde iværksættelse af sanktioner der kan få alvorlige konsekvenser for din studiesituation og for din studieplads.

Klasselærer, hf-vejledere og administrationen følger dit fremmøde nøje.

Sanktionsprocessens faser:

  1. Overstiger dit fravær 10 %, vil du modtage et brev med påtænkt skriftlig advarsel.
  2. Ved fortsat for højt fravær modtager du et brev med en skriftlig advarsel. Du vil også modtage et brev med påtænkt fratagelse af SU, grundet manglende studieaktivitet.
  3. Hvis fraværet stadig ikke nedbringes vil du modtage et brev om fratagelse af SU. Er du under 18 år vil du og dine forældre/værge blive indkaldt til en rektorsamtale.
  4. Nedbringes fraværet stadig ikke væsentligt, vil du modtage et brev med påtænkt udmeldelse.
  5. Hvis du efter eksamen på 1.hf ikke har et karaktergennemsnit på mindst 2.0, skal du være forberedt på at blive udmeldt af skolen.

I hver fase vil også det skriftlige fravær indgå i den samlede vurdering.

I graverende tilfælde vil Rektor kunne meddele udmeldelse uden forudgående varsel.

 

Opgørelsestidspunkter af fravær i skoleåret 2019—20:

I følgende uger opgøres fraværet og eventuelle sanktioner iværksættes:

Uge: 37, 41, 46, 50, 5, 13 og ugen med sidste skoledag.

Gennemsnitlig fraværsprocent i skoleåret 2018-19: 17,67%