Fastholdelse og fravær

Fastholdelsesplan 2020-21,  Frederiksberg hf-kursus

Overtrædelse af skolens tilstedeværelseskrav vil betyde iværksættelse af sanktioner der kan få alvorlige konsekvenser for din studiesituation og for din studieplads.
Ledelsen, hf-vejledere og klasselærerne følger dit fremmøde nøje.

Sanktionsprocessens faser:

  1. Første gang dit fravær overstiger 10 %, når skolen gør fraværet op, vil du modtage et fraværsbrev.
  2. Hvis du efter første brev ikke får dit fravær ned, modtager du et brev med en påtænkt skriftlig advarsel. Ifølge forvaltningsloven skal du have mulighed for skriftligt at begrunde dit fravær, før endelig afgørelse træffes. Hvis skolen ikke mener, at du i din skriftlige begrundelse har væsentlige årsager for dit fravær, så vil du modtage en skriftlig advarsel.
  3. Hvis fraværet stadig ikke nedbringes efter en skriftlig advarsel, vil du blive indkaldt til rektorsamtale og også modtage et brev med påtænkt fratagelse af SU. Ifølge forvaltningsloven skal du have mulighed for skriftligt at begrunde dit fravær, før endelig afgørelse træffes.
    Hvis skolen ikke mener, at du i din skriftlige begrundelse har væsentlige årsager for dit fravær, så vil du fratages SU. Er du under 18 år vil du og dine forældre/værge blive indkaldt til en rektorsamtale.
  4. Nedbringes fraværet stadig ikke væsentligt, vil du modtage et brev med påtænkt udmeldelse. Ifølge forvaltningsloven skal du have mulighed for skriftligt at begrunde dit fravær, før endelig afgørelse træffes. Hvis skolen ikke mener, at du i din skriftlige begrundelse har væsentlige årsager for dit fravær, så vil du blive udmeldt.

Hvis du efter eksamen på 1.hf ikke har et karaktergennemsnit på mindst 2.0, skal du være forberedt på at blive udmeldt af skolen.

I hver fase vil også det skriftlige fravær indgå i den samlede vurdering.

I graverende tilfælde vil Rektor kunne meddele udmeldelse uden forudgående varsel.

Uger hvor fraværssanktioner iværksættes: 37, 43, 48, 5 og 13