Fastholdelse og fravær

Fastholdelsesplan og fraværsregler 2022-23,  Frederiksberg HF

Derfor er fraværsregler vigtige:
Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til at møde op til undervisningen og deltage aktivt i timerne.
Ligeledes har alle elever pligt til at aflevere de skriftlige opgaver til tiden.
Der er mange indlysende grunde til disse krav:

 • For det første har du meget lettere ved at følge med i undervisningen, når du ikke har forsømmelser.
 • For det andet forstyrrer det undervisningen for de andre elever, hvis der er for mange timer, hvor klassen mangler elever, der efterfølgende ikke er inde i stoffet.
 • Skolen har derfor pligt til at holde øje med dit fravær, som dine lærere registrerer dagligt i Lectio.
 • Du kan løbende følge dit fravær i Lectio i alle fag, og her kan du anføre årsagerne til dit fravær (“fraværsårsager”). Længere fraværsperioder skal dokumenteres med lægeerklæringer eller lignende. Kontakt i disse tilfælde din studievejleder.
 • Fraværskoordinator holder løbende, dvs. hver uge, øje med dit fravær. Dit fravær må ikke overstige 15 procent.
 • Kommer du for sent til en time registreres du for 50 procent fravær.

Ved for højt fravær, vil følgende sanktioner komme i spil:

Advarselsbreve:

 • Brev 1 – skriftlig advarsel og indkaldelse til samtale.
 • Brev 2 – skriftlig advarsel.
 • Brev 3 – skriftlig advarsel med SU-varsel og indkaldelse til samtale.
 • Brev 4 – skriftlig advarsel med SU-fratagelse.
 • Brev 5 – skriftlig advarsel og påtænkt udmeldelse.

Du modtager advarsler fra Frederiksberg HF angående for højt fravær i din e-Boks. Hvis du er under 18 år, vil brevene også tilgå dine forældre/værge.

Et for højt fravær, kan altså betyde at du mister din SU eller bliver udmeldt. Er du under 18 år kan du blive indkaldt til rektorsamtale med dine forældre/værge.

Vær opmærksom på, at i særligt alvorlige tilfælde, ved meget højt fravær, kan du miste din SU eller blive udmeldt uden forudgående advarselsbreve.

Særligt om skriftligt fravær:

Ved manglende aflevering af skriftlige opgaver, kan følgende sanktioner komme i spil:

 • Brev 1. En betinget sanktion i form af en indkaldelse til skriveværksted.
 • Brev 2. En skriftlig advarsel i form af en indkaldelse til skriveværksted.
 • Fortabelse af retten til at modtage SU (kan ske sideløbende med andre sanktioner).
 • At du kan miste retten til at blive indstillet til eksamen i et eller flere fag.
 • At du kan blive udmeldt af Frederiksberg HF.

I øvrigt henvises til lovgrundlaget på studie- ordensregler området:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1338