0 Vejledninger

Indhold

Vist ikke aktuelt længere:

Åbne og lukke for ansøgningsskemaet

På siden Søg om optagelse er der et ansøgningsskema, der kan åbnes og lukkes. Når det er lukket, er skemaet ikke synligt:

Man kan snildt sætte nye åbne- og lukkedatoer, straks når en åbningsperiode er udløbet.

To-faktor-godkendelse

Det kan være en god idé at aktivere to-faktor-godkendelse af sikkerhedshensyn. Man henter en godkendelsesapp som fx 2FA Authenticator. På siden med brugere holder man musen hen over sit navn og vælger »2FA«:

Og man følger så anvisningerne. På Macintosh kan man kopiere teksten under QR-koden, gå ind i computerens indstillinger, adgangskoder, åbne frberg-hf, vælge »Indstil bekræftelseskode« og sætte den kopierede tekst ind, så behøver man ikke en tofaktorgodkendelses-app.

Redigere valglisterne med fag og funktioner på personalesiden

Vælg »Lærer og TAP’er«-siden og fold punkt 2, »Lærere / TAP’er«, ud:

Fold feltet »Fag« eller »Arbejdsfunktioner« ud:

Og rediger i listerne længere nede på siden. Hvis man fx indsætter en ny funktion, vil alle flueben på personalesiden blive rykket, så det må man efterredigere.