0 Vejledninger

Indhold

Vist ikke aktuelt længere:

Åbne og lukke for ansøgningsskemaet

På siden Søg om optagelse er der et ansøgningsskema, der kan åbnes og lukkes. Når det er lukket, er skemaet ikke synligt:

Man kan snildt sætte nye åbne- og lukkedatoer, straks når en åbningsperiode er udløbet.

To-faktor-godkendelse

Det kan være en god idé at aktivere to-faktor-godkendelse af sikkerhedshensyn. Man henter en godkendelsesapp som fx 2FA Authenticator. På siden med brugere holder man musen hen over sit navn og vælger »2FA«:

Og man følger så anvisningerne. På Macintosh kan man kopiere teksten under QR-koden, gå ind i computerens indstillinger, adgangskoder, åbne frberg-hf, vælge »Indstil bekræftelseskode« og sætte den kopierede tekst ind, så behøver man ikke en tofaktorgodkendelses-app.

Redigere valglisterne med fag og funktioner på personalesiden

Vælg »Lærer og TAP’er«-siden og fold punkt 2, »Lærere / TAP’er«, ud:

Fold feltet »Fag« eller »Arbejdsfunktioner« ud:

Og rediger i listerne længere nede på siden. Hvis man fx indsætter en ny funktion, vil alle flueben på personalesiden blive rykket, så det må man efterredigere.

Informationsaften, åbent hus for efterskoleelever og besøgsdage

Begivenhederne er oprettet som indlæg:
Informationsaften, Åbent hus for Efterskoleelever, Besøgsdage
Når siderne ikke er aktuelle, er deres status ændret til »Kladde«, så de ikke optræder i nyhederne (ligesom denne side ikke er udgivet, men kun en kladde)
Til siderne er der formularer for tilmelding eller for at få en påmindelse i Microsoft Forms, en del af vores Office-pakke:
Påmindelse til informationsaften, Tilmelding til Åbent hus for efterskoleelever, Tilmelding til Besøgsdage
Formularerne er indlejret i indlæggene med en iFrame (Inline Frame), hvor koden kopieres via »Del« i Forms: klik på tag-tegnet </> og kopier iFrame-koden:

Når man indsætter koden, skal man være i »Tekst«-tilstand når man redigerer siden: vælg denne tilstand for oven for redigeringsfeltet, hvor der er to faner, hvor man kan vælge mellem »Visuel« og »Text«-redigering. Så vil det se ud som noget i denne stil:

videowrapper-tagget, som kan ses i text-redigeringstilstand, er noget med, at formularen ikke går ud over skærmen på mobile enheder.
På forsiden er en af de røde knapper til den aktuelle begivenhed.

Lægge undervisningsbeskrivelser op på hjemmesiden