Historie

Hf-uddannelsen blev oprettet i 1967 og kunne i marts 2017 fejre 50-års jubilæum.

Ideen til oprettelsen af en ny ungdomsuddannelse udviklede sig i midten af 1960’erne. Det var ikke mindst daværende undervisningsminister K. B. Andersen, som var initiativtager. Målet var at bryde den snævre sociale rekruttering, som der endnu på det tidspunkt var til uddannelsessystemet, ved at skabe en ny ungdomsuddannelse som kunne sikre et bredere uddannelsestilbud til de unge.

Dette blev blandt andet udtryk således af Fhv. Statsminister Poul Hartling, hf- ordfører for Venstre:

“For mig var det afgørende at få skabt en uddannelse, der både var fleksibel og uden blindgyder. Hf skulle give mulighed for videreuddannelse. Hf var især et tilbud for dem der havde været ude et år eller mere.”

Fhv. undervisningsminister K. Helveg Petersen, fra det radikale Venstre, havde følgende forventninger til den nye uddannelse:

“Det vigtigste for mig var at udvikle et alternativ til gymnasiet, som gav andre grupper mulighed for en almendannende uddannelse.”

Hf-uddannelsen var allerede fra starten en succes. En undersøgelse af hf- studenterne fra 1970 viste, at 87% af studenterne brugte deres hf-uddannelse til at videreuddannede sig. Kun en lille andel – ca. 7 % – gik dengang videre til universitetet, mens langt hovedparten valgte mellem­lange uddannelser, ikke mindst læreruddannelsen. Det stod også klart, at hf-uddannelsen opfyldte sin målsætning med at sikre en bredere social rekruttering til uddannelsessystemet. Flere piger/kvinder (58%) valgte hf-uddan­nel­sen end tilfældet var i gymnasiet.

Undervisningsminister K. B. Andersen på talerstolen. På forreste række fra venstre rektor for Statens kursus til Højere Forberedelseseksamen, cand. psych. Ejvind Jensen, derefter undervisningsdirektør Sigurd Højby og departementschef Eiler Mogensen

Vores historie med hf

Det første hf-kursus, som blev oprettet i 1967, var netop vores kursus, dengang under navnet ”Statens HF kursus”. I de første år lå kurset på Nattergalevej på Nørrebro, og i 1973 flyttede vores kursus til Frederiksberg Allé/­Værnedamsvej.

I 1986 skiftede kurset navn til Frederiksberg hf-kursus, og i 2023 til Frederiksberg HF. Som følge af nye skolesammenlægninger på Frederiksberg flyttede vi i dec. 1991 til nyere og større faciliteter på Sønderjyllands Allé 2 på Frederiksberg.

Frederiksberg HF – en succeshistorie

Mens hf-uddannelsen generelt har haft en noget blandet status, har vi på Frederiksberg hf alene oplevet hf-uddan­nel­sen som en succes. Tusinder af unge, også unge fra »uddan­nel­ses­fremmede hjem«, som det hedder, har her fået en ny chance for livet, og de har brugt den.

Hf-uddannelsen har derfor om noget været med til at bryde den negative sociale arv og givet nye muligheder for rigtig mange unge mennesker. Det viser sig ikke mindst i de mange under­søgel­ser, vi har lavet gennem de sidste 20 år om hf-kursisternes videre uddannelsesforløb. Her fremgår det, at en langt højere andel af vores hf-kursister vælger videregående uddannelser – herunder universitets­uddan­nelser – end hf’erne i resten af landet.