Uddannelsesparathed

For at gå på hf skal du have bestået 9. eller 10. klasse og være erklæret uddannelsesparat, men det vigtigste er, at du selv er parat til uddannelse.

Et 2-årigt hf-forløb kræver, at du yder en stor indsats selv. Alle vores lærere brænder for deres arbejde, og de er alle klar til at gå langt for at støtte og hjælpe dig, men hvis du ikke er villig til at yde dit for en bedre fremtid, kan de ikke hjælpe dig. Du skal forberede dig, lave lektier og overholde dine afleve­ringer. Er du klar til det, er vi sikre på, at du også kan få en spændende, lærerig og hyggelig tid på Frederiksberg hf, som kan åbne de døre, du har brug for.

At vælge rigtigt

Når du går på hf, bestemmer du selv retningen. Tidligere – fx i folkeskolen – gik tingene måske sin stille gang, men på hf bestemmer du.
Hvad vil du gerne, når du er færdig på hf? Vil du læse videre? Hvilken retning vil du? Hvad skal det ende med? Det er store spørgsmål, som ikke altid er lette at besvare, og selv når du kan svare, kan det være svært at sammen­sætte sin hf-uddannelse, så den åbner de rigtige døre. Derfor anbefaler vi, at du sætter dig grundigt ind i uddannelsen. Meget af det kan du læse her på hjemmesiden, men vi anbefaler også, at du taler med vores vejledere. De ved alt om hf, og hvordan den skal tilrettelægges for at være adgangsgivende til netop din drømmeuddannelse. Har du den mindst tvivl, om Frederiksberg hf er noget for dig, så tøv ikke med at kontakte vejlederne. De er her for at hjælpe dig.

Søg om optagelse

Kontakt vejlederne

Ansøgere fra folkeskolen

  • For at blive optaget på hf direkte efter 9. klasse skal du opfylde følgende:
  • Være vurderet uddannelsesparat til hf
  • Have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse. (Se prøvefag på uvm.dk)
  • Bestå folkeskolens afgangseksamen. Dvs. opnå mindst 2,0 i gennemsnit af alle prøvekaraktererne
  • Bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen. Dvs. opnå mindst 4,0 i gennemsnit af prøvekaraktererne i dansk, matematik, engelsk og fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi
  • Have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse fx tysk eller fransk
  • Have ansøgt via www.optagelse.dk senest 1. marts

Ansøgere som ikke går i folkeskolen
Hvis du har forladt folkeskolen for mere end 1 år siden, foretages der en konkret vurdering af din uddannelsesparathed med udgangspunkt i din ansøgning – herunder din personlige præsen­tation. Rektor afgør, om du umiddelbart kan optages, eller om du skal indstilles til en prøve først.

Husk, at ansøgningsfristen direkte
fra folkeskolen er d. 13. marts

Alle ansøgere, som er fundet kvalificerede til optagelse, vil medio maj måned modtage et optagelsesbrev.
Ansøg nu