Kvalitetssikring

Frederiksberg HF arbejder systematisk med at sikre høj kvalitet i uddannelserne, i undervisningen og i organisationen som helhed. Formålet med kvalitetssystemet er at sikre, at skolens uddannelser lever op til lovgivningen og til skolens egne kvalitetsstandarder.

Elevgruppen

Vores hf-elever har forskellig baggrund. Nogle kommer direkte fra folkeskolens 9. eller 10. klasse, andre har en faglig uddannelse, men ønsker kompetencer til optagelse på videregående uddannelser. En tredje gruppe har arbejdet, gået på højskole eller været ud at rejse og er nu motiverede for at gå i gang. Frederiksberg HF bidrager således til at denne brede gruppe af unge får en ungdomsuddannelse, og skolen har en vigtig opsamlende funktion i forhold til regeringens målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang tager en ungdomsuddannelse.

Hertil kommer, at Frederiksberg HF er i stand til at foretage betydelige ”løft” i forhold til elevernes sociale baggrund.

Vision

Frederiksberg HF’s mission er at:

  • kvalificere unge til videre uddannelse
  • skabe læringslyst og nysgerrighed
  • give plads til alle og sikre, at alle er lige meget værd

Mission

Frederiksberg HF’s vision er at:

  • give eleverne de bedste muligheder med videre i livet
  • være en rigtig god skole med høj faglighed og trygge sociale rammer
  • være en bæredygtig skole i udvikling

Værdigrundlag

Frederiksberg HF’s værdier er at:

  • respektere hinanden og den skole, vi går på
  • have stærke faglige og sociale fællesskaber
  • være en demokratisk skole med medindflydelse for både elever og ansatte

Sociale klausuler

Frederiksberg HF ønsker at være en rummelig skole, både når det gælder elever og ansatte. Skolen ønsker at signalere rummelighed i forhold til elever med behov for en ekstra håndsrækning.

Skolen etablerer så vidt muligt gerne særlige foranstaltninger, såfremt en medarbejder har behov herfor for at fastholde eller genoptage kontakt med arbejdsmarkedet.

Læs skolens handlingsplan for sociale klausuler her: Handlingsplaner sociale klausuler