Valgfag og fagpakker

Frederiksberg HF er adgangsgivende til alle videregående uddannelser.

Frederiksberg HF er adgangsgivende til alle videre­gående uddannelser, men da hver uddannelse har individuelle krav, tilbyder vi forskellige fagpakker, som du skal have ud over de obligatoriske fag.

Hf-uddannelsen består af 4 semestre, hvor det første semester, fra august til december, er fælles for alle. Derefter vælger man en fagpakke. Hver fagpakke består af fag, der målretter dine kompeten­cer til de forskellige videregående uddannelser. Hvis du fx vil være lærer, skal du vælge en professions­fag­pakke, mens en natur- og lægevidenskabelig univer­sitets­pakke fx giver dig adgang til at læse medicin.

På Frederiks­berg HF kan vi sammen­sætte et adgangsgivende hf-forløb, der åbner dørene til netop din drømmeuddannelse. Det kræver bare, at du vælger den rette fagpakke.

Hør nogle af vores kursister fortæller om fagpakker:

  • Sundhedspakken
  • Uni­pak­ken
  • Menneske- og samfunds-pakken
  • Krea­pakken

Your browser does not support the video tag.

Rul ned for at se mere om fagpakker ↓

Obligatoriske fag

Obligatoriske fag

Eksempler på professionspakker

Alle professionspakker giver i princippet adgang til alle korte- og mellemlange
uddannelser. F.eks. sygeplejerske, socialrådgiver, lærer og pædagog.
Du skal vælge 2 fag på B- samt 1 fag på C-niveau, i alt 325 timer.

Sundhed

Biologi B + idræt B + psykologi C

Eksempel på uddannelse:
Sygeplejerske, fysioterapeut, laborant

Menneske og samfund

Samfundsfag B + psykologi C + et B-niveau fag

Eksempel på uddannelse:
Lærer, pædagog, socialrådgiver

Krop og bevægelse

Idræt B + samfundsfag B + psykologi C

Eksempel på uddannelse:
Politiet, forsvaret

Krea

Billedkunst B + design B + filosofi C

Eksempel på uddannelse:
Designer, billedkunstner, fotograf

Fri fagpakke

Du sammensætter selv din fagpakke med to fag på B-niveau og ét fag på C- niveau

Eksempel på uddannelse:
Alle korte og mellemlange uddannelser

Eksempler på universitetspakker

Skal du optages på universitetet kræves der en udvidet fagpakke/uni-pakke. Du skal yderligere vælge 1 fag på A-niveau og et fag på B-niveau, i alt 575 timer.

Naturvidenskab

Matematik A, kemi B, fysik B

Eksempel på uddannelse:
Ingeniør, læge, tandlæge

Matematik og sprog

Matematik A, tysk B, design B, filosofi C

Eksempel på uddannelse:
Matematik på universiteterne

Samfundsvidenskab

Historie A, matematik B, samfundsfag B + to valgfrie c-niveau fag

Eksempel på uddannelse:
CBS og samfundsvidenskab på univer­sitet­erne

Engelsk og matematik

Engelsk A, matematik A, samfundsfag B, filosofi C

Eksempel på uddannelse:
Kandidatuddannelser på universiteterne

Sprog og humaniora

Spansk A, design B, samfundsfag B + et fag på C-niveau

Eksempel på uddannelse:
Spansk, historie og dansk på universiteterne

Valgfag

De udbudte valgfag på Frederiksberg HF kan sammensættes efter interesse og den retning, man ønsker at læse videre i.

Valgfag på A-niveau:

Engelsk A (5 timer*)
Historie A (2 timer*)
Matematik A (10 timer*)
Spansk begynder A (10 timer*)

Valgfag på B-niveau:

Alle B-niveau har 5 ugentlige timer.
Billedkunst B
Biologi B
Design B
Fransk fortsætter B
Fysik B
Idræt B
Kemi B
Matematik B
Musik B
Religion B
Samfundsfag B
Spansk begynder B
Tysk fortsætter B

Valgfag på C-niveau:

Drama C 3 (3 timer)
Filosofi C (3 timer)
Fransk fortsætter C (6 timer i 2. sem.)
Fysik C (6 timer i 2. sem.)
Mediefag C (3 timer)
Psykologi C (3 timer)
Tysk fortsætter C (6 timer i 2. sem.)

*Timer om ugen Søg om optagelse