Valgfag og fagpakker

Frederiksberg hf er adgangsgivende til alle videregående uddannelser.

Frederiksberg hf er adgangsgivende til alle videregående uddannelser, men da hver uddannelse har individuelle krav, tilbyder vi forskellige fagpakker, som du skal have ud over de obligatoriske fag. Hver fagpakke består af fag, der målretter dine kompetencer til de forskellige videregående uddannelser. Hvis du fx vil være lærer, skal du vælge en professionsfagpakke, mens en natur- og lægevidenskabelig universitetspakke fx giver dig adgang til at læse medicin. På Frederiksberg hf kan vi sammensætte et adgangsgivende hf-forløb, der åbner dørene til netop din drømmeuddannelse. Det kræver bare, at du vælger den rette fagpakke.

Den ny hf-uddannelse består af 4 semestre, hvor det første semester, fra august til december, er fælles for alle. Hf-uddannelsen er fortsat en eksamensuddannelse, og alle fag afsluttes med enten en mundtlig og/eller skriftlig eksamen.

Obligatorisk

Fællesfag

  • Dansk A-niveau afvikles over alle 4 semestre
  • Engelsk B-niveau afvikles over alle 4 semestre
  • Matematik C-niveau afvikles over 1. og 2. semester.
  • Praktisk musisk fag, ét og kun ét af følgende fag: billedkunst C, design C, musik C eller idræt C afvikles over 1. semester.

Faggrupper

  • Naturvidenskabelig faggruppe (biologi C, geografi C og kemi C) afvikles over 1. og 2. semester.
  • Kulturfagsgruppen (historie B, religion C og samfundsfag C) påbegyndes i 1. semester og afsluttes efter 3. semester (vintereksamen i januar).

Eksempler på professionspakker

Alle professionspakker giver i princippet adgang til alle korte- og mellemlange
uddannelser. F.eks. sygeplejerske, socialrådgiver, lærer og pædagog.
Du skal vælge 2 fag på B- samt 1 fag på C-niveau, i alt 325 timer.

Sundhed

Biologi B + idræt B + psykologi C

Eksempel på uddannelse:
Sygeplejerske, fysioterapeut, laborant

Menneske og samfund

Samfundsfag B + psykologi C + et B-niveau fag

Eksempel på uddannelse:
Lærer, pædagog, socialrådgiver

Krop og bevægelse

Idræt B + samfundsfag B + psykologi C

Eksempel på uddannelse:
Politiet, forsvaret

Krea

Billedkunst B + design B + filosofi C

Eksempel på uddannelse:
Designer, billedkunstner, fotograf

Fri fagpakke

Du sammensætter selv din fagpakke med to fag på B-niveau og ét fag på C- niveau

Eksempel på uddannelse:
Alle korte og mellemlange uddannelser

Eksempler på universitetspakker

Skal du optages på universitetet kræves der en udvidet fagpakke/uni-pakke. Du skal yderligere vælge 1 fag på A-niveau og et fag på B-niveau, i alt 575 timer.

Naturvidenskab

Matematik A, kemi B, fysik B

Eksempel på uddannelse:
Ingeniør, læge, tandlæge

Matematik og sprog

Matematik A, tysk B, design B, filosofi C

Eksempel på uddannelse:
Matematik på universiteterne

Social science and business

Historie A, matematik B, samfundsfag B, design B, informatik C, psykologi C

Eksempel på uddannelse:
CBS og samfundsvidenskab på universiteterne

Engelsk og matematik

Engelsk A, matematik A, samfundsfag B, filosofi C

Eksempel på uddannelse:
Kandidatuddannelser på universiteterne

Sproglig og humanistisk

Spansk A, design B, samfundsfag B + et fag på C-niveau

Eksempel på uddannelse:
Spansk, historie og dansk på universiteterne

Valgfag

De udbudte valgfag på Frederiksberg hf kan sammensættes efter interesse og den retning, man ønsker at læse videre i.

Valgfag på A-niveau:

Engelsk A (5 timer*)
Historie A (2 timer*)
Matematik A (10 timer*)
Spansk begynder A (10 timer*)

Valgfag på B-niveau:

Alle B-niveau har 5 ugentlige timer.

Billedkunst B
Biologi B
Design B
Fransk fortsætter B
Idræt B
Fysik B
Kemi B
Matematik B
Musik B
Religion B
Samfundsfag B
Spansk begynder B
Tysk fortsætter B

Valgfag på C-niveau:

Drama C 3 (3 timer)
Filosofi C (3 timer)
Fransk fortsætter C (6 timer i 2. sem.)
Fysik C (6 timer i 2. sem.)
Psykologi C (3 timer)
Tysk fortsætter C (6 timer i 2. sem.)
Mediefag C (3 timer)

*Timer om ugen