Eksamen

Alle eksamener foregår i henhold til den officielle eksamensbekendtgørelse. Bemærk især § 20, der handler om snyderi. Hvis der gives eller modtages uretmæssig hjælp eller bruges ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises de involverede elever, så det er ikke en fristelse, man skal falde for.

Vi har her samlet en række af de øvrige regler i kort form, så du fx kan se, hvad du skal gøre, hvis du bliver syg på eksamensdagen, om du må bruge computer etc.

Brug af computer
I må gerne bruge computer i forberedelseslokalet, tage noter og medbringe den i eksamenslokalet. Husk dog de regler, der gælder på 1. år, hvor man ikke må bruge internettet i forberedelsestiden på skolen.

Hvor finder eksamen sted?
Du kan altid finde oplysninger om din eksamen på Lectio.

Hvad må jeg have med til forberedelsen?
Du må have alt med: bøger, notater, udleveret papirer og computer. Husk dog reglerne, der gælder på 1. år, hvor man ikke må bruge internettet i forberedelsestiden.

Brug af internet
Studerende på 1. år må ikke gøre brug af internettet i forberedelsestiden på skolen. For studerende på 2. år gælder det, at de i forberedelsestiden må besøge de sider på internettet, der er brugt i forbindelse med undervisningen, men de må ikke kommunikere med omverdenen. Her gælder altså de samme regler, som gælder for den skriftlige eksamen.

Mobiltelefoner
Det er ikke tilladt at bruge mobiltelefoner hverken i forberedelsestiden eller i eksamenslokalet. De skal derfor afleveres til læreren inden forberedelsen. Sker det ikke, kan du risikere at blive bortvist.

Mødetid
Tidspunktet for din eksamen kan findes på Lectio. Det er altid en god ide at komme i god tid – gerne 30 minutter før.

Ordbøger
Alle må bruge online-ordbøgerne fra Gyldendal. Man må selvfølgelig også bruge papirudgaven.

Sygdom
Bliver du syg op til en eksamen, skal du ringe til skolen kontor hurtigst muligt. Husk, at det kræver en lægeerklæring, hvis du skal til sygeeksamen, der ligger i august.

Trækning
Hvis du skal trække et spørgsmål 24 timer før din eksamen, foregår trækningen altid på skolens kontor.

Held og lykke med eksamen til jer alle.

Bekendtgørelse