Eksamen

Alle eksamener foregår i henhold til den officielle eksamens­bekendt­gørelse med tilføjelse. Bemærk især § 20, der handler om snyderi. Hvis der gives eller modtages uretmæssig hjælp eller bruges ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises de involverede elever, så det er ikke en fristelse, man skal falde for.

Vi har her samlet en række af de øvrige regler i kort form, så du fx kan se, hvad du skal gøre, hvis du bliver syg på eksamens­dagen, om du må bruge computer etc.

Hvor og hvornår finder eksamen sted?

Du kan finde alle oplysninger om din eksamen på Lectio. Husk at komme i god tid. Til de skriftlige eksamener skal du være i lokalet senest kl. 8.40.

Hvad må jeg have med til eksamen?

Du må have alt med: bøger, notater, udleveret papirer og com­puter. Se dog afsnittet om brug af internettet.

Brug af internettet

Du må ikke bruge internettet hverken til den mundtlige eller skriftlige eksamen. Alt materiale fra Lectio, Google Drev osv. skal hentes ned på din computer inden eksamen.

Der er dog følgende undtagelser for brugen af internettet:
Du må gerne bruge de digitale lærebøger, der er brugt i under­vis­ningen og som ikke kan down­loades til computeren. Du må også tilgå dybe links, der er brugt i under­vis­ningen, og som står i undervisningsbeskrivelsen.

Du må gerne bruge ordbogen.dk og ordnet.dk.

Hvis du gør brug af internettet til ovenstående undtagelser, må du kun gå på nettet via skolens trådløse netværk.

Mobiltelefoner

Det er ikke tilladt at bruge mobiltelefoner hverken i forbe­redel­ses­tiden eller i eksamens­lokalet. De skal derfor afleveres til læreren inden forberedelsen. Sker det ikke, kan du risikere at blive bortvist.

Trækning

Hvis du skal trække et spørgsmål 24 timer før din eksamen, foregår trækningen altid på skolens kontor.

Sygdom

Bliver du syg op til en eksamen, skal du ringe til skolens kontor hurtigst muligt. Husk, at det kræver en lægeerklæring, hvis du skal til sygeeksamen, der ligger i august.

Held og lykke med eksamen til jer alle.

Bekendtgørelse