Internationalt

Grønland - Nordplus

I samarbejde med Nordplus har Frederiksberg HF iværksat et samarbejde med gymnasiet GUX i Aasiaat, Grønland.

Projektet, som hedder “Grønne klima ambassadører” har til formål at uddanne vores elever, så de får en omfattende viden om Grønland. Grønlandske forhold og klimatilpasninger. Fokus i projektet er ligeledes, at få eleverne gjort aktive i forhold til en indsats for klimaet – både her hjemme og i Grønland.

De elever, som har valgt at deltage i Grønlandsprojektet, besøgte i august deres grønlandske studiekammerater, som de allerede har kommunikeret med via Teams, og de grønlandske unge besøgte os i oktober. Fokus var på bæredygtighed, social robusthed, kulturforskelle og fremfor alt klimaforandringer

I efteråret var projektgruppen samlet både på Frederiksberg og i Aasiaat.

Velkommen til Aasiaat