Internationalt

Grønland - Nordplus

I samarbejde med Nordplus har Frederiksberg HF iværksat et samarbejde med gymnasiet GUX i Aasiaat, Grønland.

Projektet, som hedder “Grønne klima ambassadører” har til formål at uddanne vores elever, så de får en omfattende viden om Grønland. Grønlandske forhold og klimatilpasninger. Fokus i projektet er ligeledes, at få eleverne gjort aktive i forhold til en indsats for klimaet – både her hjemme og i Grønland.

De elever, som har valgt at deltage i Grønlandsprojektet, skal til august besøge deres grønlandske studiekammerater, som de allerede nu taler med via Teams, og de grønlandske unge skal til oktober besøge os, og høre om de udfordringer danske unge står overfor i forhold til klimaændringer.

I efteråret var projektgruppen samlet både på Frederiksberg og i Aasiaat

Velkommen til Aasiaat