Vejledning

I løbet af din tid på Frederiksberg hf – måske allerede inden – skal du træffe en række valg, der har mere eller mindre afgørende betydning for dit uddannelsesforløb. På Frederiksberg hf tilbyder vi vejledning i netop det, du har brug for – fra valg af fag til din videre uddannelse til vejledning i brug af computerprogrammer.

Hver klasse får tilknyttet en vejleder, som du altid kan tale med. De er til for at give dig personlig vejledning i forhold til dine kompetencer og forventninger. De ved alt, hvad der er at vide om uddannelsessystemet – både det på hf, og det der følger efter.

Kontakt os

Mød vejlederne

Jan Andreasen (JAA)

Marianne Weile (MA)

Kirsten Hundahl (KH)

Hanne Nielsen (ekstern Studievejleder fra Studievalg Danmark)

Klasselærer

Klasselæreren har en central rolle for din tid på Frederiksberg hf-kursus. Klasselæreren taler løbende med klassens øvrige lærere for at danne sig et klart billede af de enkelte elevers studieaktivitet, afleveringer, fremmøde og generelle trivsel. Klasselæreren vender månedligt det samlede billede af de enkelte elever med klassens vejleder og en fastholdelseskoordinator eller en repræsentant fra ledelsen. De månedlige møder handler om skolens rammesætning for fravær og studie-/ordensregler, mens to årlige storteammøder desuden handler om faglige problemer. Formålet er at yde den enkelte elev den bedste støtte og hjælp i at overkomme eventuelle udfordringer. På den måde sørger klasselæreren for, at vejledning ikke kun er noget, den studerende selv skal opsøge. Vejledningen er en helt naturlig del af det tilbud, som Frederiksberg hf tilbyder sine kursister.

Vejledning nær dig!

Her på Frederiksberg hf-kursus kommer Hanne Nielsen fra Studievalg Danmark, Center Hovedstaden og Bornholm.
Hanne Nielsen tilbyder individuel vejledning, og tider kan bookes af alle årgange.
Derudover har Hanne Nielsen kollektiv vejledning for alle årgange i løbet af året.

 Besøg studievalg.dk eller book vejledning på book.studievalg.dk  

 ”Alle spørgsmål og tanker om uddannelse er vigtige og velkomne … store som små!”

 Studievalg vejleder om:

  • Videregående uddannelse
  • Optagelse
  • Tvivl og valg
  • Adgangskrav
  • Kvote 1 og 2
  • Supplering
  • Sabbat
  • Job og karriere
  • Efteruddannelse

Hvis Hanne Nielsen ikke er på skolen, når du har brug for vejledning, er du velkommen til at booke en træffetid eller sende en mail.

HUSK! Du kan også booke vejledning hos Studievalg Danmark, efter du er blevet student.
Vi træffes derudover også på mail og telefon. Se mere på studievalg.dk.

Hanne Nielsen
Studie- og karrierevejleder

 

hnie@studievalg.dk

Læsevejledning

Vi har flere uddannede læsevejledere på skolen. I starten af skoleåret gennemføres en screening af kursister på 1.hf for at identificere elever med læse- eller skrivevanskeligheder. Disse elever tilbydes læsevejledning individuelt eller i grupper, typisk én time om ugen. Andre elever, som selv finder ud af, at de har problemer, er velkomne til at opsøge læsevejlederne. Særligt i forhold til ordblinde er der mulighed for at søge hjælpemidler, herunder computer med læse- og skriveprogrammer.