Tal med vejledningen

Tænker du på at søge ind, så tag en snak med en af vores vej­ledere. Ring til skolen på hver­dage mellem 9.00 og 16.00 på tlf. 38 77 38 00 eller send en mail til fhf@frberg-hf.dk og aftal en tid.

Du kan også sende en mail med dit telefon­nummer til en af vores vejledere, så vil du blive ringet op:

Hør studievejleder Jan Andreasen i et interview med vores kursist Justin fortælle om optagelse, hvorfor man skal tage en hf-uddannelse, vores kursister, studiemiljø med mere:

Your browser does not support the video tag.

Se hvem vejlederne er og læs mere om studievejledningen herunder.

Kontakt os

Mød vejlederne

Jan Andreasen
(JAA)

Nicolas Meunier (NIM)

Christina Simonsen (CS)

Klasselærer

Klasselæreren har en central rolle for din tid på Frederiksberg HF. Klasselæreren taler løbende med klassens øvrige lærere for at danne sig et klart billede af de enkelte elevers studie­aktivitet, afleveringer, fremmøde og generelle trivsel. Klasse­læreren vender månedligt det samlede billede af de enkelte elever med klassens vejleder og en fast­holdelses­koordi­nator eller en repræsentant fra ledelsen. De månedlige møder handler om skolens rammesætning for fravær og studie/­ordens­regler, mens to årlige storteammøder desuden handler om faglige problemer. Formålet er at yde den enkelte elev den bedste støtte og hjælp i at overkomme even­tuelle udfordringer. På den måde sørger klasselæreren for, at vejledning ikke kun er noget, den studerende selv skal opsøge. Vejledningen er en helt naturlig del af det tilbud, som Frederiks­berg HF tilbyder sine kursister.

Studievalgsvejledning nær dig

Her på Frederiksberg HF har vi tilknyttet en vejleder fra Studievalg Danmark, som kan vejlede dig i dit valg af videre uddannelse efter din HF-eksamen. Studievalgsvejlederen tilbyder individuel vejledning, og tider kan reserveres af alle årgange. Derudover har studievalgsvejlederen kollektiv vejledning for alle årgange i løbet af året

Besøg studievalg.dk eller reservér vejledning på book.studievalg.dk

”Alle spørgsmål og tanker om uddannelse er vigtige og velkomne … store som små!”

 Studievalg vejleder om:

  • Videregående uddannelse
  • Optagelse
  • Tvivl og valg
  • Adgangskrav
  • Kvote 1 og 2
  • Supplering
  • Sabbat
  • Job og karriere
  • Efteruddannelse

<!– Hvis studievalgsvejlederen ikke er på skolen, når du har brug for vejledning, er du velkommen til at reservere en træffetid eller sende en mail: hnie@studievalg.dk –>

Du kan også reservere vejledning hos Studievalg Danmark, efter du er blevet student. Se mere på studievalg.dk.

Læsevejledning

Vi har flere uddannede læsevejledere på skolen. I starten af skoleåret gennemføres en screening af kursister på 1.hf for at identificere elever med læse- eller skrivevanskeligheder. Disse elever tilbydes læsevejledning individuelt eller i grupper, typisk én time om ugen. Andre elever, som selv finder ud af, at de har problemer, er velkomne til at opsøge læsevejlederne. Særligt i forhold til ordblinde er der mulighed for at søge hjælpemidler, herunder computer med læse- og skriveprogrammer.

Hf-vejledning

I løbet af din tid på Frederiksberg HF – måske allerede inden – skal du træffe en række valg, der har mere eller mindre afgø­rende betydning for dit uddannelsesforløb. På Frederiks­berg HF tilbyder vi vejledning i netop det, du har brug for – fra valg af fag til din videre uddannelse til vejledning i brug af computer­pro­grammer.

Hver klasse får tilknyttet en vejleder, som du altid kan tale med. De er til for at give dig personlig vejledning i forhold til dine kompetencer og forventninger. De ved alt, hvad der er at vide om uddannelsessystemet – både det på hf, og det der følger efter.