Ledelse og bestyrelse

Rektor Marianne Leth Weile


ma@frberg-hf.dk

Den øvrige ledelse på Frederiksberg hf-kursus


Konstitueret vicerektor Kirsten Hundahl
kh@frberg-hf.dk
LIse Hansen
Konstitueret uddannel­ses­leder
Lise Hansen
lh@frberg-hf.dk

Konstitueret uddannel­ses­leder
Jan Andreasen
jaa@frberg-hf.dk

Bestyrelsen

Anna Karlskov
Skyggebjerg

Forperson
Afdelingsleder for fagdidaktik, DPU, Aarhus Universitet
Udpeget af AU
aks@edu.au.dk

Ny på vej

Næstforperson

Mette Asmild

Professor, KU Life, Københavns Universitet
Udpeget af KU
meas@ifro.ku.dk

Steffen
Larsen

Teamkoordinator, TEC København
Udpeget af Frederiksberg Kom­mune
el.ste@hotmail.com

Manisha de M. Nørgård

Medarbejder­repræsen­tant
man@frberg-hf.dk

Niklas Holm-Rasmussen

Medarbejder­repræsen­tant
nr@frberg-hf.dk

Clara Gamby Jensen

Kursistrepræsentant, 2hf
claragamby@gmail.com

Cornelius Gry-Liljensøe

Kursistrepræsentant, 1hf
cornelius1999@gmail.com

Bestyrelsen på Frederiksberg hf

Frederiksberg hf-kursus er en statslig selvejende institution under den offentlige forvaltning. Kursus ledes af en bestyrelse, der udpeges af følgende organisationer: AE-Rådet, Århus Universitet, Københavns Universitet og Frederiksberg Kommune.