Ledelse og bestyrelse

Rektor Marianne Leth Weile


ma@frberg-hf.dk

Den øvrige ledelse på Frederiksberg hf-kursus


Vicerektor
Kirsten Hundahl
kh@frberg-hf.dk

Lise HansenKonstitueret uddannel­ses­leder
Lise Hansen
lh@frberg-hf.dk

Konstitueret uddannel­ses­leder
Jan Andreasen
jaa@frberg-hf.dk


Uddannel­ses­leder
Iben Kristine Engberg
ike@frberg-hf.dk


Uddannel­ses­leder
Julie Hjordt Jensen
jhj@frberg-hf.dk

Bestyrelsen

Mette Asmild

Forperson

Professor, KU Life, Københavns Universitet
Udpeget af KU
meas@ifro.ku.dk

Anna Karlskov Skyggebjerg

Næstforperson

Afdelingsleder for fagdidaktik, DPU, Aarhus Universitet
Udpeget af AU
aks@edu.au.dk

Steffen
Larsen

Bestyrelsesmedlem

Teamkoordinator, TEC København
Udpeget af Frederiksberg Kom­mune
el.ste@hotmail.com

Christian B. Kummerfeldt

Bestyrelsesmedlem
Kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråd-Kreds Hovedstaden
E-mail: cbu@dsr.dk

Manisha de M. Nørgård

Medarbejder­repræsen­tant
man@frberg-hf.dk

Niklas Holm-Rasmussen

Medarbejder­repræsen­tant
nr@frberg-hf.dk

Clara Gamby Jensen

Kursistrepræsentant, 2hf
claragamby@gmail.com

Cornelius Gry-Liljensøe

Kursistrepræsentant, 1hf
cornelius1999@gmail.com