Ledelse og bestyrelse

Rektor Marianne Leth Weile


ma@frberg-hf.dk

 

 


Vicerektor
Julie Hjordt Jensen jhj@frberg-hf.dk

Uddannel­ses­leder
Christian B. Korsgaard cbk@frberg-hf.dk

Bestyrelsen

Mette Asmild

Forperson
Professor, KU Life, Københavns Universitet
Udpeget af KU
meas@ifro.ku.dk

Nyt medlem kommer snart

Næstforperson
Nyt medlem kommer snart

Nurten Akgün

Bestyrelsesmedlem
Medlem af Frederiksberg kommunalbestyrelse for SF
Udpeget af Frederiksberg kommunalbestyrelse
Nur4000@hotmail.com

Christian B. Kummerfeldt

Bestyrelsesmedlem
Kredsnæstformand i Dansk Syge­pleje­råd, Kreds Hovedstaden
cbu@dsr.dk

Manisha de M. Nørgård

Medarbejder­repræsen­tant
man@frberg-hf.dk

Mette Nørbjerg Vangsgaard

Medarbejder­repræsen­tant
mn@frberg-hf.dk

Oskar Schjødt Thorsen (2o)

Elevrepræsentant, 2. hf, Elevråds­forperson

oskar@thordig.com

Tobias Illum Larsen (2m)

Elevrepræsentant, 2. hf/Næst­for­per­son i elev­rådet

tobiasillum@gmail.com