Ledelsen

Konstitueret rektor Marianne Leth Weile

Marianne Leth Weile

Marianne Leth Weile har været underviser og studievejleder på FHF i 19 år, og hun har sendt rigtigt mange FHF’ere godt ud i verden gennem årene.

Den øvrige ledelse på Frederiksberg hf-kursus


Konstitueret vicerektor Kirsten Hundahl
kh@frberg-hf.dk
LIse Hansen
Konstitueret uddannel­ses­leder
Lise Hansen
lh@frberg-hf.dk

Konstitueret uddannel­ses­leder
Jan Andreasen
jaa@frberg-hf.dk

Bestyrelsen pr. 3/12 2020

Anna Skyggebjerg

Anna Karlskov
Skyggebjerg

Formand:
Anna Karlskov Skyggebjerg, Afdelingsleder for fagdidaktik, DPU, Aarhus Universitet (udpeget af AU)
aks@edu.au.dk

Jeppe Mikkelsen

Næstformand:
Jeppe Mikkelsen, Projekt­kon­sulent, LO Hovedstaden (udpeget af AE-rådet)
jeppe@lohovedstaden.dk

Mette Asmild

Mette Asmild, Professor, KU Life, Københavns Universitet (udpeget af KU)
meas@ifro.ku.dk

Steffen
Larsen

Steffen Larsen, Teamkoordinator, TEC København (udpeget af Frederiksberg Kommune)
el.ste@hotmail.com

Manisha de M. Nørgård

Medarbejder­repræsen­tant:
Manisha de Montgomery Nørgård
man@frberg-hf.dk

Niklas Holm-Rasmussen

Medarbejder­repræsen­tant:
Niklas Holm-Rasmussen
nr@frberg-hf.dk

Niels Walther

Niels Walther

Elevrepræsentant:
Niels Walther, 2. HF
nielswalther@live.com

Yasser Ghanbari

Elevrepræsentant:
Yasser Ghanbari, 1. HF
yasser_1994@live.com

Bestyrelsen på Frederiksberg hf

Med virkning fra 1. januar 2007 er Frederiksberg hf-kursus blevet en statslig selvejende institution under den offentlige forvaltning. Kursus ledes af en bestyrelse, og det fremgår af skolens vedtægter, hvilke organisationer der er udpegningsberettigede til skolebestyrelsen.

Det drejer sig om følgende:
AE-Rådet, Århus Universitet, Københavns Universitet og Frederiksberg Kommune.