Rektors velkomst

Frederiksberg hf-kursus har mere end 50 års erfaring med hf-uddannelsen. Skolen blev oprettet i 1967 under navnet Statens HF-kursus.

Det har i alle årene været karakteristisk for elevprofilen, at de fleste ansøgere har været ude af uddannelsessystemet i ét eller flere år. Gennemsnitsalderen for Frederiksbergs hf’s kursister er ca. 20 år.

Hvordan klarer elever fra Frederiksberg hf-kursus sig efter hf-eksamen? Aarhus Universitet har undersøgt, hvordan det er gået hf-eleverne. De fleste videreuddanner sig og finder arbejde. Stort set ingen er arbejdsløse. Det er tillige konstateret, at:

23 pct. af en hf-årgang fra Frederiksberg hf-kursus har gennemført en universitets-uddannelse, mens dette kun gælder 10 pct. af hf-eleverne i hele landet.

Analysearbejdet fra Aarhus Universitet viser i øvrigt, at hf-uddannelsen generelt har haft en vigtig funktion i uddannelsespolitikken. Den har givet voksne unge og unge fra uddannelsesfremmede miljøer mulighed for at starte på en frisk.

Frederiksberg hf-kursus er det største 2-årige hf-kursus i hovedstadsområdet. Vi udbyder udelukkende 2-årigt dagkursus til Højere Forberedelseseksamen. Skolen lægger vægt på faglighed og rummelighed i kombination med dialog og samarbejde.

Undervisningen foregår inden for en klar og planlagt skemastruktur, således at skoledagen er tryg og forudsigelig. Den enkelte elev går i den samme stamklasse i hele det toårige hf-forløb. Vi forventer af dig som ansøger, at du har truffet et bevidst uddannelsesvalg, og at du vil deltage aktivt i undervisningen. Du kan så forvente, at skolens lærere præsterer undervisning af bedste kvalitet.

Vel mødt
Rektor Finn Bønsdorff

Bestyrelsen

Kristian
Madsen-Østerbye

Københavns Universitet,
Formand for skolensbestyrelsen

Anna Karlskov
Skyggebjerg

Afdelingsleder på Aarhus Universitet, næstformand i skolebestyrelsen

Steffen
Larsen

Faglærer, aut. el-installatør i Frederiksberg Kommune

Per G. Olsen

Formand for LO Hovedstaden, AE-Rådet

Manisha de M.Nørgård

Lektor, lærerrepræsentant

Faduma Ali, 2q

Elevrepræsentant

Bestyrelsen på Frederiksberg hf

Med virkning fra 1. januar 2007 er Frederiksberg hf-kursus blevet en statslig selvejende institution under den offentlige forvaltning. Kursus ledes af en bestyrelse, og det fremgår af skolens vedtægter, hvilke organisationer der er udpegningsberettigede til skolebestyrelsen.

Det drejer sig om følgende:
AE-Rådet, Århus Universitet, Københavns Universitet og Frederiksberg Kommune.