Ledige stillinger

Stilling som Studievejleder, ansøgningsfrist 8. maj 2023

 

Kort om Frederiksberg HF

Frederiksberg HF er en skole med en stærk identitet og en lang historie. Siden HF-uddannelsens oprettelse i 1967 har skolen bidraget til at løfte en vigtig samfundsmæssig opgave på uddannel­ses­området. Gennem årene har tusinder af unge fra mange forskellige baggrunde fået en uddan­nelse.

Skolen har ungeklasser med elever, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, og efterskole­klasser for elever, der har gået på efterskole. Dertil kommer mellemklasser for unge, som er gået ud af folkeskolen for et år eller to siden, og som i nogle tilfælde har gået på en anden uddan­nelse. Endelig har skolen voksenklasser for elever, som har været ude af uddannel­ses­systemet i flere år.

Skolen har ca. 500 elever, 60 lærere og 7 teknisk-administrative medarbejdere.

Værdigrundlag

Alle unge har retten til en fremtid, og det skal være tydeligt for de unge, hvilke muligheder de har for at komme videre i uddannelse og på arbejdsmarkedet. Frederiksberg HF bidrager til dette med fokus på fællesskaber, dialog og udvikling.

Studiemiljø

Frederiksberg HF tilbyder undervisning af høj kvalitet i trygge og motiverende rammer. Skolen udbyder undervisning, som tilgodeser mange forskellige læringsstile og forudsætninger. Der udbydes fagpakker, som imødekommer den enkeltes behov og ønsker for videreuddannelse og fremtid, og på Frederiksberg HF vælger en høj andel af eleverne videregående uddannelser – herunder også universitetsuddannelser.

Skolen har engagerede og fagligt kompetente lærere, som brænder for at udvikle den enkelte elevs potentiale. Der er stor stabilitet i lærerkollegiet med mange medarbejdere, der har under­vist på skolen gennem mange år.

Skolen tilbyder en række støtteforanstaltninger til eleverne, som studievejledning, trivsels­medarbejder, mentorordning, læsevejledning samt tilbud om psykologsamtaler.

Skoleudvikling

Skolens mangfoldige elevgruppe – aldersmæssigt, socialt og kulturelt – er en gave i et demo­kra­tisk dannelsesperspektiv og stiller samtidig særlige krav til lærernes pædagogiske, didaktiske og relationelle kompetencer. Skolen arbejder aktuelt med en række initiativer, blandt andet to-lærerordning, særlige trivselsindsatser, udvikling af fagpakkerne og etableringen af profes­sio­nelle læringsfællesskaber.

Studievejledning

Studievejledningen spiller en helt afgørende rolle for elevernes trivsel og gennemførsel. Skolens vejlederteam består af tre vejledere, hvoraf den ene stilling er ledig. Vejlederteamet er præget af en høj grad af faglig og kollegial sparring og indgår i et tæt samarbejde med ledelse, lærere og administrativt personale.

Ansvarsområder og hovedopgaver

Der vil være tale om følgende hovedopgaver og ansvarsområder:

  • Vejledningssamtaler med elever
  • Kontakt til forældre og relevante myndigheder
  • Samarbejde med klasseteams
  • Studievalg
  • Fagpakker
  • Koordinator for studievejledningen
  • Koordinator for skolens mentorer i samarbejde med administrativ medarbejder
  • Vejledningsfagligt udviklingsarbejde
  • Eksterne samarbejder

Studievejlederens kompetenceprofil

Vi søger en studievejleder på fuld tid, som har et stort engagement i dannelse og uddannelse af skolens elever, og som brænder for at medvirke til at sikre elevernes trivsel og gennemførsel.

Det er vigtigt, at du har stærke relationelle og kommunikative kompetencer og er dialog­orienteret og inddragende. Du skal have stor indlevelsesevne og kunne fremstå myndig og tryghedsskabende også i dilemmafyldte og komplekse situationer. Det er nødvendigt at kunne navigere i krydsfeltet mellem mange forskellige perspektiver og bidrage til at finde de bedst mulige løsninger.

Vi forventer, at du har erfaring med studievejledning, sagsbehandling og komplekse arbejds­opgaver fra lignende stillinger. Du skal gerne have undervisningskompetence i mindst ét fag i gymnasiets fagrække og en diplomuddannelse eller tilsvarende i vejledning. Det er en fordel med kendskab til elevprofilen på det 2-årige hf samt en solid interesse for ungdomsliv og uddannelse.

Ansøgning

Der er ansøgningsfrist 8. maj 2023. Vi afholder første samtale mandag d. 15. maj og anden samtale mandag d. 22. maj. Ansættelse ifølge gældende overenskomst med tiltrædelse 1. august 2023.

Stillingen søges via www.gymnasiejob.dk

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til rektor Marianne Leth Weile på mail: ma@frberg-hf.dk