Dansk A

Hvordan argumenterer man overbevisende for et synspunkt? Hvad ligger der til grund for valget af den perfekte forsidehistorie? Hvordan skriver man både korrekt og interessant? Hvad står der mellem linjerne i Helle Helles noveller?

Danskfagets kerne er litteratur, sprog og medier. Det betyder, at vi beskæftiger os med mange forskellige slags tekster, film og billeder. Det kan f.eks. være Ekstra Bladets seneste nyheder, Caspar Erics digte, et maleri af Dalí, politiske taler, dokumentarfilm eller Herman Bangs noveller. Faget bidrager til et godt historisk overblik, idet vi læser tekster fra middelalderen til i dag. Hvad enten det drejer sig om et folkeeventyr eller en moderne docu-soap, går vi undersøgende og analytisk til værks. Arbejdet med tekster og film styrker din analytiske og kritiske sans og udvider din dannelseshorisont.

Se Anne, en af vores dansklærere, fortælle om at undervise i dansk:

Your browser does not support the video tag.

Faget har også et studieforberedende formål, idet du både træner mundtlig og skriftlig fremstilling. Dette sker bl.a. gennem oplæg, taler og egne tekstproduktioner. I forbindelse med træningen af den skriftlige og mundtlige fremstilling øver vi også evnen til at argumentere for egne synspunkter. Dette vil sammen med det analytiske arbejde forbedre mulighederne for at handle i et moderne, demokratisk samfund.

Læreplan