Engelsk B

Faget engelsk beskæftiger sig ikke kun med det engelske sprog og engelsksprogede tekster, herunder film, men også med engelsksprogede kulturer og samfund, engelsksprogede landes historie samt globale forhold. Faget findes på både A- og B-niveau.

Engelsk B er et obligatorisk fællesfag, som afvikles over 4 semestre med et ugentligt timetal på 4 lektioner i 1. semester, 3 lektioner i 2. og 3. semestre og 6 lektioner i 4. semester. Faget afsluttes med en skriftlig og en mundtlig eksamen med én karakter for hver.

Faget har som formål at gøre eleverne i stand til at kunne begå sig og handle i en verden, hvor det engelske sprog bliver stadig mere dominerende, og hvor flere og flere processer trækker på færdigheder i engelsk.

I timerne arbejder vi med analyse og fortolkning af forskellige typer tekster og film, hvor elevernes lytte-, læse-, tale- og skrivefærdigheder trænes. Desuden arbejder vi specifikt med grammatik og opøvelse af ordforråd.

Læreplan