Religion B

Religion B

Religion på B-niveau handler om at forstå religioners betydning for mennesker og samfund. Du kommer til at beskæftige dig med kristendom, islam, hinduisme eller buddhisme samt andre religioner og religionsfaglige emner som fx døden, ritualer og helligsteder, samt hvordan egne og andres holdninger kan være påvirket af forskellige religiøse og sekulære opfattelser.

Hvad kan jeg bruge faget til?

Religion på B-niveau giver dig viden og kompetencer, du kan bruge på de mellemlange og videregående uddannelser. Kendskab til teori, metode, fagbegreber og modeller giver en god basis for at tilegne sig videnskabelige metoder på et højere niveau.

Hvad lærer jeg?

Religionsfaget arbejder med forskellige kompetencer som digitale kompetencer, globale kompetencer, innovative kompetencer og karrierekompetencer.

I religionsfaget lærer du bl.a. at:

  • Kunne redegøre for forskellige religioner og religionsfaglige emner
  • Karakterisere, analysere, diskutere og vurdere forskelligt religionsfagligt materiale som tekster, billeder, hjemmesider, artefakter og bygningsværker
  • Redegøre for og anvende forskellig religionsfaglig teori og metode
  • Skelne mellem forskellige synsvinkler herunder religiøse og sekulære synsvinkler
  • Opstille, bearbejde og besvare forskellige religionsfaglige problemstillinger
  • Planlægge, udføre og præsentere religionsfagligt feltarbejde

Hvordan foregår eksamen?

Religion B afsluttes med en mundtlig prøve, hvor du fremlægger et religionsfagligt projekt, du selv har lavet, samt en analyse af en ukendt tekst eller andet religionsfagligt materiale, som du trækker inden forberedelsen.

Du har 60 minutters forberedelse, hvor du skal lave analysen af det religionsfaglige materiale og forberede fremlæggelsen af analysen.

Eksaminationen varer ca. 30 minutter, hvor du skal besvare spørgsmål omkring dit projekt samt fremlægge din analyse

 

Læreplan