Kemi C

Hvad er Kemi og dens væsen: Helheder der skilles og sættes sammen, byggesten, der kan sammenlignes med farvede plastickugler eller legoklodser. Sådan kan man opfatte basisindgangen til faget, der på HF er obligatorisk på C-niveau og tilbydes på B-niveau i den 2-årige nyreformerede HF-uddannelse. Hermed vil forståelse for væsentlige ting i livet og dermed øget muligheder for deltagelse i løsning af og debatteren om mange af fremtidens udfordringer lettes, for der er simpelthen kemi i alt:

I kemi beskæftiger man sig med stoffernes opbygning og egenskaber og ikke mindst med, hvordan de reagerer med hinanden. F.eks. hvordan er benzin egentlig opbygget, hvilke atomer består benzin af, og hvordan er de bundet sammen, og hvad sker der, når benzin brænder? Hvordan kan det være, at man ikke kan blande benzin og vand, men godt kan blande vand og alkohol?

Teoretisk stof

Kemi C er en blanding af teoretisk stof og laboratorieøvelser.
Det teoretiske stof tager udgangspunkt i atomets opbygning og det periodiske system. Herefter sætter vi atomerne sammen til molekyler, f.eks. vand, carbondioxid og alkohol.

I samarbejde med biologi ser vi på kostens bestanddele af spec. Kulhydrat og fedt. Vi skal også lære om, hvordan salte er opbygget af ioner, og hvorfor nogle salte kan opløses i vand, mens andre ikke kan. Gødningsstoffer er ofte salte, og sammen med biologi og geografi skal vi se, hvad der sker med gødningsstofferne, når de kommer ned i jorden.

Syrer og baser og pH-skalaen er et andet stort emne sammen med kemiske beregninger. F.eks hvor mange kg CO2, der dannes ved forbrænding af hhv. 1 kg kul, olie og naturgas og der ud fra kunne angive det mest hensigtsmæssige brændsel i relation til drivhuseffekten.

Laboratoriearbejde

Laboratoriearbejde er et kendetegn ved kemi. Vi bruger ofte stoffer fra dagligdagen til forsøgene. F.eks. måler vi, hvor meget fedt og salt, der er i kartoffelchips, eller hvordan det nu er, at bagepulver virker. Vi laver også tværfaglige forsøg, herunder gæring af forskellige sukkerarter til alkohol. Vi foretager miljøundersøgelser og undersøger renheden af vandet i åer.

Af skriftligt arbejde i kemi C er der ca. 3 rapporter over nogle af de forsøg, der er lavet. Derudover er der 3 fællesfaglige naturfagsprojekter sammen med biologi og geografi, hvor det sidste projekt er den såkaldte ”Evalueringsopgave”, der indgår i eksamen.

Kemi C er en del af naturfagspakken sammen med biologi og geografi. Man har 3 timer om ugen i hvert af de tre fag, og en ekstra øvelsestime ca. hver 14. dag i kemi og biologi. Eksamen er en individuel mundtlig flerfaglig eksamen i de tre fag, samt en særfaglig i et enkelt af fagene

Kemi C følger Læreplanen for Naturfagspakken

Læreplan