Kemi B

Hvad er Kemi og dens væsen: Helheder der skilles og sættes sammen, byggesten, der kan sammenlignes med farvede plastickugler eller legoklodser. Sådan kan man opfatte basisindgangen til faget, der på HF er obligatorisk på C-niveau og tilbydes på B-niveau i den 2-årige nyreformerede HF-uddannelse. Hermed vil forståelse for væsentlige ting i livet og dermed øget muligheder for deltagelse i løsning af og debatteren om mange af fremtidens udfordringer lettes, for der er simpelthen kemi i alt:

På andet år kan man vælge kemi på B-niveau. Her kommer man mere i dybden med de emner, der blev lært på første år, og der kommer selvfølgelig helt nye emner til.

Kernestoffet i kemi B er:

  • Redoxreaktioner,
  • Syre-basereaktioner,
  • Kemiske reaktioners hastighed,
  • Kemiske ligevægte,
  • Kemisk binding,
  • Organisk kemi og
  • Uorganisk kemi.

Derudover er der valgfrie emner, f.eks.: Medicinalkemi, stål, fyrværkeri, farvestoffer og miljøkemi. I forhold til kemi C er der meget mere laboratoriearbejde på kemi B.

I lærer at arbejde mere selvstændigt og bruge mere avanceret udstyr: pH-meter, spektrofotometer, destillationsopsatser og chromatografi.
Der skal laves ca. 5 rapporter over nogle af de udførte forsøg.

På andet år skal man skrive ”Den større skriftlige opgave” (SSO) i et af sine fag. I kemi foregår det typisk på den måde, at man laver nogle større forsøg i skolens laboratorium under opsyn af en lærer. Herefter skriver man en større rapport ud fra forsøgene. EN af de seneste opgaver har været: ”Paracetamol – Syntese, renhedsbestemmelse og frigivelse fra tabletter”.

I forhold til laboratoriearbejdet i den daglige undervisning er der meget mere tid til at komme i dybden med forsøgene, og man ender med at blive meget fortrolig med laboratoriearbejde, som kan være til stor gavn senere.

Kemi B er 5 timer om ugen. Der er en individuel mundtlig eksamen over et teoretisk emne under inddragelse af et af de udførte forsøg i tilknytning til teorien

Læreplan