Fysik C

På Frederiksberg HF udbyder vi fysik på C- og B-niveau.

C-niveau er et valgfag i 1.hf, hvor der undervises i emner som energi, lys og lyd, atomer og radioaktivitet. Vi kommer også ind på Jorden og Solsystemet, samt Universets udvikling fra Big Bang til i dag.

B-niveau er et valgfag i 2.hf., hvor der undervises i elektriske kredsløb, opdrift og tryk, bevægelse, atomkerner og kernereaktioner. Desuden går vi mere i dybden med Universets udvikling.

På begge niveauer indgår der både opgaveregning og eksperimentelt arbejde i undervisningen. En del af det eksperimentelle arbejde afsluttes med at der skrives en rapport.

Fælles for begge niveauer er også at undervisningen afsluttes med en mundtlig eksamen.

Læreplan