Musik C

Musik er et fortræffeligt fag med masser af sang, sammenspil og musikteori. Der er grin og ballade, seriøst arbejde og ihærdig koncentration. Der er desuden frivillig musik – som kan være kor, band eller begge dele. Der er koncerter og musikaftener. Og udflugter til koncerter, operaer og museer.

Man vælger et kreativt fag ( f.eks musik) på C-niveau inden skolestart i 1. HF. I 2. HF kan der vælges musik på B-niveau.

Der er seks ugentlige undervisningstimer. Faget har både en teoretisk og praktisk del, og der er eksamen i begge områder efter et halvt års undervisning. Eksamen er mundtlig og praktisk musikalsk. I den teoretiske del eksamineres i kendt stof – et særligt studeret emne som perspektiveres til et tematisk forløb. I den praktiske del spiller eller synger man med sin sammenspilsgruppe.

I den teoretiske del i musikundervisningen arbejder man med tematiske forløb, som kan være musikteori, musikhistorie og forskellige musikgenrer. Du får et elementært kendskab til:

  • Forskellige musikalske elementer (parametre), musiklære, hørelære. Du lærer at bruge disse redskaber i analyse af forskellig musik.
  • Musik i forskellige sammenhænge: historisk, samfundsmæssigt og kulturelt

I den praktiske del arbejder vi med at spille og synge. Du lærer at:

  • Spille enkle figurer på et akkord – et rytme- og et basinstrument
  • Samarbejde om at indstudere og spille musikalske arrangementer for et publikum
  • Synge en masse en- og flerstemmige sange. Der arbejdes også med stemmetræning og opvarmning
Læreplan