Matematik C

På Frederiksberg HF udbyder vi matematik på alle tre niveauer: A, B, og C-niveau.

C-niveau er et obligatorisk fag i 1. hf, hvor der undervises i lineære funktioner eksponentielle funktioner, potensfunktioner, trekantberegning, deskriptiv statistik og sandsynlighedsregning.

B- og A-niveau er valgfag i 2.hf. Her undervises der bl.a. i andengradsligninger og differentialregning (B-niveau) samt i vektorregning og integralregning (A-niveau).

På alle tre niveauer bruger vi matematikprogrammet Wordmat til opgaveregning og problemløsning. Fælles for alle tre niveauer er også at undervisningen afsluttes med både skriftlig og mundtlig eksamen.

Læreplan