Filosofi C

I filosofi beskæftiger vi os med de mest grundlæggende teoretiske spørgsmål inden for videnskab, samfund, teknologi, etik og livsforhold.

Findes der mere end to køn?
Hvor meget kan vi stole på videnskabsfolkene, når de f.eks. siger, at den globale opvarmning er menneskeskabt?
Er demokrati altid den bedste styreform?

Det er bare nogle eksempler på spørgsmål, som vi beskæftiger os med i filosofi.

Her stiller vi nemlig alle de grundlæggende teoretiske spørgsmål, som nu og da popper op i alle de andre fag, men som man aldrig får diskuteret til bunds. Med udgangspunkt i filosofiske tekster fordyber vi os i spørgsmålene og sætter dem ind i en historisk sammenhæng.

Faget er et vigtigt teoretisk supplement til de øvrige fag på hf og kvalificerer dig bredt i din videre uddannelse, hvad enten du efter hf vælger en videregående eller en mellemlang uddannelse, eller du går direkte i arbejde.

Du får desuden mulighed for at sætte de problemer, som du tumler med i det daglige liv, i perspektiv, og du vil få lejlighed til at diskutere forhold, som har betydning for vores samfundsmæssige fællesskab.

Læreplan