Naturvidenskabelig faggruppe

I den naturvidenskabelig faggruppe arbejder fagene biologi C, geografi C og kemi C sammen om at belyse fællesfaglige temaer og problemstillinger. Der arbejdes bl.a. med temaerne vand, energi, sundhed og fødevarer.

I løbet af undervisningen laves større fællesfaglige projekter, hvor der arbejdes med at læse naturvidenskabeligt figurmateriale, skrive en synopse og holde et oplæg.

En del af undervisningen består i at lave forsøg om f.eks. at bestemme fedtindholdet i chips, undersøge forureningsgraden af et vandløb eller simulere Grønlandspumpen.
Den naturvidenskabelige faggruppe skaber sammenhæng mellem de naturvidenskablige fag og forståelse af den verden, der omgiver os.

Undervisningen i Naturfagspakken afsluttes efter 1. hf med to eksaminer:

  • En intern tværfaglig prøve med udgangspunkt i jeres projektopgave. Alle tre fag indgår i eksamen.

Der gives én karakter på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation.

  • En ekstern enkeltfaglig prøve i ét af de tre fag (bio, geo, kemi). Hvilket fag du skal op i meddeles fra ministeriet nogle uger før.

Der gives én karakter på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation.

Læreplan