Historie B

Historiefaget giver en bedre forståelse af den verden og det samfund, man lever i. Man bliver bevidst om, at man både er skabt af historien og kan være med til at skabe historien.

I historie arbejder man med mange forskellige ting. Man får et overblik over perioder og tendenser i Danmarks og verdens historie. Det kan eksempelvis være Romerriget, vikingetiden, opdagelsesrejser, store revolutioner, demokrati, kvindebevægelsen, det moderne Kina samt indvandringens historie. Herudover arbejder man med historisk kildekritik og metode.

På hf er historie et obligatorisk fag på b-niveau og del af kultur- og samfundsfagspakken. Man afslutter faget med mundtlig eksamen efter 1,5 år. Historie er et mundtligt fag og har ingen skriftlige afleveringer ud over den obligatoriske historieopgave på 1. år. Man kan også vælge historie som et valgfag på a-niveau på 2. år

 

Ottos noter til historie ligger på: www.hf-kurset.dk/otto/historie/

Læreplan