Engelsk A

Faget engelsk beskæftiger sig ikke kun med det engelske sprog og engelsksprogede tekster, herunder film, men også med engelsksprogede kulturer og samfund, engelsksprogede landes historie samt globale forhold. Faget findes på både A- og B-niveau.

Engelsk A er et tilvalgsfag på 2. år med 5 timer ugentligt. Kravene til elevernes lytte-, læse-, tale- og skrivefærdigheder er væsentligt højere end på B-niveau, ligesom teksternes kompleksitet og sværhedsgrad er større. Blandt andet læses der uddrag af værker af Shakespeare og litteratur fra forskellige litterære perioder og strømninger. Ligesom på B-niveau afsluttes faget med både en mundtlig og en skriftlig eksamen. Den skriftlige eksamen på A-niveau kræver beherskelse af engelsk grammatik på højt niveau, idet eleverne skal demonstrere teoretisk viden med brug af relevant faglig terminologi.

Læreplan