Idræt C

Kernen i idræt på C-niveau er den fysiske aktivitet. I idrætsundervisningen kommer du til både at serve underhåndsserv i volleyball, drible med en fodbold, lave en WOD (Workout Of the Day) i Crossfit, tage tid på et musikstykke, du gerne vil bruge i dit opvarmningsprogram, danse Les Lanciers eller lindyhop og lave et forhåndsprik i bordtennis. Det centrale i idræt på C-niveau er de 6 forskellige idrætsgrene med inddragelse af teori til hver idrætsgren.

Idræt på C-niveau afsluttes med en praktisk og teoretisk gruppeeksamen, hvor gruppen skal op i 3 af de 6 idrætsgrene fra undervisningen samt en kort mundtlig gruppeeksamen i det teoretiske stof.

I idræt på B-niveau arbejdes der videre med to af idrætsgrenene fra C-niveau og samtidig undervises der i andre idrætsgene, som du måske ikke har prøvet før. Det kan være friluftsliv og kanosejlads, stepaerobic, atletik og basketball. Tag det som en udfordring. På B-niveau er der en ligelig fordeling af praktisk idræt og teori. Teoriundervisningen består af en naturvidenskabelig, fysiologisk del samt en humanistisk del. Du vil lære om energiomsætning, kredsløbet, styrketræning, bevægelsesanalyse, idrættens rolle i samfundet, danskernes motionsvaner og hvordan man regulerer sit spændingsniveau, så det er optimalt under en kamp/ konkurrence.

Idræt på B-niveau afsluttes med en praktisk gruppeeksamen og en individuel teoretisk eksamen. I den praktiske eksamen fremviser hver gruppe 3 idrætsgrene. I den teoretiske eksamen trækker hver enkelt elev en case, som besvares med inddragelse af det lærte teori.

Læreplan